Στο μάθημα αυτό θα περιηγηθούμε στο φυσικό μας περιβάλλον, θα γνωρίσουμε έννοιες όπως δύναμη, τριβή, πυκνότητα κ.ά. και θα ανακαλύψουμε τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι εφαρμογές θα συμπληρώσουν με τον πιο δημιουργικό τρόπο το μάθημά μας και θα μας βοηθήσουν να εξερευνήσουμε τον κόσμο καλύτερα!

Advertisements