1ο μάθημα: Ύλη, Δομή της Ύλης, Υλικά σώματα

  • 1.1 Περιγράφω τη δομή των υλικών σωμάτων.
  • 1.2. Περιγράφω τη δομή του μορίου.
  • 1.3. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι το μόριο διατηρεί τις ιδιότητες του σώματος; Απαντώ με παράδειγμα.
  • 1.4. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα υλικά σώματα;
  • 1.5. Περιγράφω την κίνηση των μορίων στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια.

2ο μάθημα: Δομή του ατόμου

  • 2.1  Περιγράφω τη δομή του ατόμου. (Από τι αποτελείται ο πυρήνας του και τι κινείται γύρω από αυτόν;
  • 2.2. Ποιο είναι το φορτίο το ηλεκτρονίων και ποιο των πρωτονίων;

3ο μάθημα: Ιόντα – αλληλεπίδραση ιόντων

  • Πότε ένα ιόν είναι αρνητικά φορτισμένο και πότε θετικά;
  • Τα νετρόνια επηρεάζουν το συνολικό φορτίο των ατόμων; Δικαιολογώ την απάντησή μου.

 

Advertisements